برای خدمات کشاورزی، باغبانی با ما تماس بگیرین

آرشیو دسته بندی ها: سیب

نحوه کاشت درخت سیب از دانه

نحوه کاشت درخت سیب از دانه

نحوه کاشت درخت سیب از دانه در باغچه حیاط منزل یا هر محیط مد نظر خود را در این مقاله برای شما مهندسین مشاور کشاورزی شرح می دهیم. شما می توانید سیب را از دانه بکارید، اما به خاطر داشته باشید که نوع درخت سیبی که در نهایت به آن می رسید ممکن است با […]

نحوه کاشت درخت سیب در مازندران

نحوه کاشت درخت سیب از دانه

نحوه کاشت درخت سیب در مازندران را در این مقاله برای شما مهندسین مشاور کشاورزی شرح می دهیم. شما می توانید سیب را از دانه بکارید، اما به خاطر داشته باشید که نوع درخت سیبی که در نهایت به آن می رسید ممکن است با دانه ای که کاشته اید یکسان نباشد.  به عنوان مثال، […]

نحوه کوددهی درخت سیب

نحوه کوددهی درخت سیب

نحوه کوددهی درخت سیب را به درخواست شما همراهان عزیز در این مقاله از گروه مهندسین مشاور کشاورزی لیداک برای شما شرح می دهیم. نحوه کوددهی درخت سیب درختان سیبی که برای تولید میوه کشت می شوند انرژی زیادی مصرف می کنند. هرس سالانه و کود دهی درختان سیب برای کمک به درخت کمک می […]

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﮒپاشی ﭘﺎﻳﻴﺰی ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ، ﺭﻭی ﻭ ﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻫﻠﻮ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﮒپاشی ﭘﺎﻳﻴﺰی ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ، ﺭﻭی ﻭ ﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻫﻠﻮ

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﮒپاشی ﭘﺎﻳﻴﺰی ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ، ﺭﻭی ﻭ ﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻫﻠﻮ  توسط مهندسین مشاور کشاورزی لیداک برای شما تهیه نموده ایم.   ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ برگ‌پاشی ﭘﺎﺋﻴﺰﻩ ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ، روی ﻭ ﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﻮﻩ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻫﻠﻮ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ، ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺡ ﺑﻠﻮﻙﻫﺎی ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺑﻪ […]

کوددهی درخت پرتقال والنسیا

کوددهی درخت پرتقال والنسیا

کوددهی درخت پرتقال والنسیا را به درخواست شما همراهان عزیز در این مقاله از گروه مهندسین مشاور کشاورزی لیداک برای شما شرح می دهیم. کوددهی درخت پرتقال والنسیا ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﺼﻞ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻮﻝﭘﺎﺷﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮﺯﻣﺎﻥ ﺧﺎﺹ […]

کوددهی درختان میوه

کوددهی درختان میوه

کوددهی درختان میوه، از سری مقالات از مهندسین مشاور کشاورزی لیداک به مبحث ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ (ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺗﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻴﻮﻩﭼﻪﻫﺎ) می پردازیم. نحوه کوددهی درخت سیب کوددهی درخت پرتقال والنسیا کوددهی درخت ﻧﺎﺭنگی ﺍﻧﺸﻮ پیش رس (ﻣﻴﺎﮔﺎﻭﺍ، ﺍﻛﻴﺘﺴﻮ ﻭ ﺍﻳﻮﺍﺳﺎکی) کوددهی درخت پرتقال خونی کوددهی درختان میوه در این قسمت به مراحلی که شما باید […]

کوددهی درخت ﻧﺎﺭنگی ﺍﻧﺸﻮ پیش رس (ﻣﻴﺎﮔﺎﻭﺍ، ﺍﻛﻴﺘﺴﻮ ﻭ ﺍﻳﻮﺍﺳﺎکی)

کوددهی درخت نارنگی

کوددهی درخت ﻧﺎﺭنگی ﺍﻧﺸﻮ پیش رس (ﻣﻴﺎﮔﺎﻭﺍ، ﺍﻛﻴﺘﺴﻮ ﻭ ﺍﻳﻮﺍﺳﺎکی) و یا ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﺎﺭﻧﮕﻲ ﺍﻧﺸﻮ ﭘﻴﺶﺭﺱ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ (ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﮔﺮﮔﺎﻥ) را در این مقاله برای شما شرح می دهیم. . کوددهی درخت ﻧﺎﺭنگی ﺍﻧﺸﻮ پیش رس برای کود دهی درخت نارنگی انشو پیش رس در نوع باغ به […]

کوددهی درخت پرتقال خونی

کوددهی درخت پرتقال خونی

کوددهی درخت پرتقال خونی و ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝﻫﺎی ﺧﻮﻧﻲ (ﻣﻮﺭﻭ، ﺗﺎﺭﺍﻛﻮ، ﺳﺎﻧﮕﻴﻦ و… ) ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ (ﮔﻴﻼﻥ، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﮔﺮﮔﺎﻥ) ﺩﺭ ﺑﺎﻍﻫﺎی ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﺩﺁﺑﻴﺎﺭی را در این مقاله برای شما شرح میدهیم. در ابتدا میتوانید همواره برای خدمات زیر میتوانین با ما تماس بگیرین ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺩﺭ […]