مشاوره ساخت و تاسیس گلخانه

با توجه به درخواست مشتریان ساخت و احداث و اجرای گلخانه کلیه خدمات صفر تا صد را پذیرا هستیم:

  • اخذ مجوزهای لازم برای تأسیس گلخانه
  • اخذ مجوز و حفر و احداث استخر ذخیره آب
  • اخذ مجوز و تهیه و نصب ترانس و شبکه برق و یا دریافت انشعاب
  • اخذ مجوز و تأسیس پست گاز و یا دریافت انشعاب
  • اجرای سیستم برق‌کشی و سیستم الکتریکی و کنترل هوشمند گلخانه
  • اجرای اسمبل سازه و ریلیز سازه
  • مجری باز کردن (ریلیز کردن) سازه و تأسیسات
  • مجری جا به جایی سازه با کادر مجرب و سیستم پیشرفته
  • اخذ مجوز بهره‌برداری گلخانه
  • اخذ مجوز کشت‌های مدرن