برنامه ریزی ، سیاست گذاری و انجام اقدامات لازم در جهت تولید ، تهیه ، تدارک ، توزیع ، حمل و نقل و خرید و فروش انواع :

– بذور و نهال اصلاح شده (پیاز ، قلمه ، ریزوم ، غده ، پایه ، پیوندک ، پاجوش و هر قسمت از گیاه که به منظور تکثیر مورد استفاده قرار گیرد ) .

– مواد و سموم دفع آفات نباتی و بیماری های گیاهی .

– کودهای شیمیایی و آلی ، کودهای شیمیایی مخلوط ، هورمون ها و مواد غذایی گیاهان .
– ایجاد مراکز خرید بوجاری ، بذرگیری ، درجه بندی و ضدعفونی .

– احداث و اداره کارگاه ها و کارخانجات جنبی و نیز ساخت و تهیه و تجهیز مواد اولیه مرتبط با کار واهداف .